Zamknij

Tytuł oferty z możliwością zmiany koloru czcionki

Klubowy zestaw kieliszki + dekanter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

108,50 Cena detaliczna
108,50 Cena promocyjna
Dodaj do koszyka
*Oferta ważna do 26.09.2019

REGULAMIN DOTYCZY Sprzedaży zestawów „Noc Wina w twoim domu” poprzez Klub Domu Wina

REGULAMIN DOTYCZY Sprzedaży zestawów „Noc Wina w twoim domu” poprzez Klub Domu Wina1. Postanowienia ogólne
1.1. Klub Domu Wina działa pod adresem www.klub.domwina.pl. Jego siedziba mieści się w Krakowie przy ul. Balickiej 255. Uczestnikiem Klubu może być jedynie osoba pełnoletnia.
1.2. Organizatorem Klubu Domu Wina jest DOM WINA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres: 30-198 Kraków, ul. Balicka 255) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000086763, NIP 677-16-97-284, zwana dalej organizatorem.
1.3. Klub Domu Wina nie posiada osobowości prawnej. Wszelkie zobowiązania i uprawnienia zaciągane i nabywane poprzez Klub Domu Wina są nabywane na rzecz i na rachunek Domu Wina Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

II. Przedmiot zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest zestaw składający się z dwóch osobnych przesyłek:
a/ Pierwsza zawiera zestaw win
b/ Druga zawiera przygotowaną do obróbki termicznej żywność dla dwóch osób w postaci czterech dań oraz instrukcji przygotowania do spożycia.
2.Produkty żywnościowe zapakowane są próżniowo, zaś część z nich jest zapasteryzowana. Opakowanie ma powłokę termiczną, a stałą temperaturę wewnątrz utrzymują dwa worki z zapakowanym próżniowo suchym lodem.

III. Przyjmowanie i realizacja zamówień
1. Warunkiem skorzystania z usługi jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
2. Zamówienie zestawu należy złożyć z takim wyprzedzeniem, aby wpłata mogła być zaksięgowana nie później niż na 4 dni przed dostawą.
3. Daty przyjmowania przedpłat podawane są z wyprzedzeniem na stronie www.domwina.pl lub przez telekonsultanta.
4. Pełen zestaw składający się z wina oraz żywności można zamówić poprzez Infolinię Klubu Domu Wina pod nr tel. 535577577 lub wypełniając formularz kontaktowy.
5. Istnieje możliwość zamówienia samych dań (bez przesyłki z winem) poprzez wypełnienie formularza kontaktowego lub Infolinię Klubu Domu Wina lub poprzez sklep internetowy działający pod adresem domwina.pl
6. Umowę między Kupującym, a Klubem Domu Wina uważa się za zawartą tylko jedynie wówczas, gdy Klub potwierdzi Kupującemu, przyjęcie zamówienia do realizacji podając czas dostawy lub odbioru zamówienia.
7. Dostawa zamówienia zostanie zrealizowana w dwóch partiach
a/ pierwsza przesyłka zawierać będzie zestaw win. Jeśli płatność będzie realizowana za pobraniem Kupujący zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za całą zamówioną dostawę.
b/ druga przesyłka zawierać będzie przygotowaną do obróbki termicznej żywność dla dwóch osób w postaci czterech dań oraz instrukcji przygotowania do spożycia. Klub Domu Wina dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji dostawy od przygotowania dań do ich dostarczenia nie przekroczył 24h.

IV. Formy płatności
1. Kupujący składając zamówienie wybiera jedną z dostępnych form płatności: gotówka za pobraniem, karta poprzez terminal płatniczy Domu Wina lub płatność przelewem na rachunek bankowy Domu Wina lub za pośrednictwem systemu DOTPay (płatności za towar dokonywane przez system DOTPay odbywają się na warunkach określonych przez administratora tego systemu – DOTPay z siedzibą w Krakowie).
2. W przypadku dokonania zapłaty przelewem Dom Wina przyjmie zamówienie do realizacji dopiero wówczas gdy Administrator potwierdzi otrzymanie środków. Dokument potwierdzenia zaksięgowania środków na koncie Kupującego nie jest wystarczający do przyjęcia zamówienia.
3. W przypadku, gdy Dom Wina anuluje zamówienie opłacone przelewem zostanie dokonany zwrot płatności.

V. Prawo odstąpienia od umowy przez Kupującego
1. Ze względu na to, że dostawa żywności objętej niniejszym regulaminem dotyczy produktów ulegających szybkiemu zepsuciu się prawo odstąpienia od umowy w zakresie zamówienia żywności przysługuje Kupującemu jedynie do chwili potwierdzeniu przez Klub Domu Wina przyjęcia zamówienia do realizacji.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest poinformować Klub Domu Wina w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Infolinią. Po tym czasie prawo do odstąpienia od umowy wygasa.
3. Jeśli Kupujący dokonał zapłaty za pomocą przelewu, środki zostaną zwrócone przez Administratora w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania informacji o rezygnacji.
VI. Dostawa
1. Kupujący przed odebraniem przesyłki pocztowej lub kurierskiej zobowiązany jest sprawdzić czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Kupujący powinien odmówić przyjęcia przesyłki i w obecności pracownika poczty lub kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się z Klubem Domu Wina.
2. Przewidywany czas dostawy do Kupującego przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Całkowity i maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych dla win oraz 24 h dla żywności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym Sklepu kwoty ceny sprzedaży, w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności jako przedpłaty internetowej (tj. za pomocą serwisu DotPay, bądź zwykłym przelewem internetowym).
3. Towary są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w zależności od wyboru Kupującego, firmą spedycyjną Fedex. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.

VII. Reklamacje
1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dostarczonym zamówieniu, Kupujący poinformuje Klub Domu Wina niezwłocznie o zaistniałym fakcie telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: pomoc@domwina.pl
2. Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji.
3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Kupującego, telefon, adres e-mail, datę złożenia zamówienia, data realizacji zamówienia, wskazany adres realizacji zamówienia, login Kupującego oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Kupującego lub na adres wskazany w samej reklamacji.

VIII. Inne postanowienia
1. Przedstawiona przez Dom Wina oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).
2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego, ani nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Klubu Domu Wina deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
3. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin Klubu Domu Wina. W trakcie realizacji zamówienia oraz całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Kupującego mniej korzystne niż aktualnego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w tym Kodeks cywilny i ustawę o ochronie praw konsumenta. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Należy go wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.
Dom Wina, Spółka z o.o.
ul. Balicka 255, 31-198 Kraków

Ja, .............................., niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
...........................
...........................
...........................
Data odbioru:
Imię i nazwisko konsumenta:
Adres konsumenta:
Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel